Weersverwachting Makkum

vandaag
6° / 4°
morgen
6° / 5°
4 dec
8° / 6°
5 dec
7° / 5°
6 dec
7° / 6°

Makkum

Waar ligt Makkum?

Externe links

Het belang van de haven bij de Grote Zijlroede werd steeds groter, Bolsward koos deze route voor hun handel naar landen rond de Noordzee en Scandinavië. Vanaf de 17e eeuw worden de kades volgebouwd met herenhuizen en voorname pakhuizen. Landinwaarts kwamen steenbakkerijen, pottenbakker, glasblazer papierfabrieken, vele kalkbranderijen, scheepstimmerbedrijven en industriemolens. De metselkalk werd o.a. gebruikt voor de bouw van huizen in Amsterdam, het transport gebeurde per schip, scheepvaart en scheepsbouw profiteerde hiervan mee. Terugval kwam in de 19e eeuw door verzanding van de Zuiderzee waardoor de haven van Makkum niet meer bereikt kon worden. Scheepsbouw en aardewerkfabrieken bleven over.

Koninklijke Tichelaar is het oudste bedrijf van Nederland. Makkumer aardewerk is wereldberoemd. Het aardewerk wordt volledig met de hand gemaakt en geschilderd in karakteristieke Makkumer kleuren

Makkum heeft een beschermd dorpsgezicht en telt 50 rijksmonumenten. De stedelijke stadsstructuur dateert uit de 17e eeuw. Monumentale koopmanshuizen rondom de sluis.
In 1698 werd het Waaggebouw aan de Markt gebouwd. De waag geeft de Makkumer burgerij representatie en decorum, zoals dat in verschillende steden gebeurde met stadhuizen. Rondom de waag werden week- en jaarmarkten gehouden. Op de kaden van de noordelijke arm van de Grote Zijlroede kwam een groentemarkt.

Makkum heeft 5 kerken waarvan de oudste uit 1600. De Doopgezinde kerk uit 1909 heeft ook een kosterswoning en is in UM-1800 stijl gebouwd, kenmerkend zijn de verschillende klokgevels. De Sint Martinuskerk is in 1938 gebouwd als vervanger van een kerk uit 1860, heeft een gesloten koor en ongelede zadeldaktoren.

Nu is Makkum aantrekkelijk door waterrecreatie, de sluis wordt voornamelijk gebruikt voor de pleziervaart. Op de Makkumer Zuidwaart heeft zich kustrecreatie ontwikkeld met een boulevard en pier in zee. De Makkumer Noordwaard is een natuurreservaat.

Foto's van Makkum