Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Petten

Het dorp Petten ligt direct aan de Noordzee, behoort tot de gemeente Schagen en ligt in de provincie Noord-Holland.

 Het huidige dorp Petten is het vierde dorp op ongeveer dezelfde plek. Twee dorpen verdwenen in zee, het derde dorp is door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog afgebroken. Petten leeft van de bloembollenteelt en toerisme. Op het strand kun je een bijzonder soort zand vinden van gladgeschuurd kwarts met granaat. Ten zuiden van Petten is een duinenrij weggeslagen waardoor een dijk moest worden aangelegd, de Hondsbossche Zeewering. Door de laatste dijkversterking is een nieuw duingebied ontstaan.

De naam Petten verwijst naar drie putten die zich ter plaatsen hebben bevonden, er is al sprake van een zanddijk tussen Petten en Óghe in 1388. Petten werd in 1421, tijdens de Sint Elisabeth vloed, geheel weggeslagen en raakte de duinenrij aangetast, achter de duinen werd in 1432 een slaperdijk aangelegd. Actieve kustverdediging uitgevoerd vanaf 1506 met paalhoofden en balken uit Noorwegen en Zweden en steen uit Vilvoorde, kon niet voorkomen dat in 1625 meer dan 100 huizen wegspoelden en de kerk op 20 meter van het strand kwamen te staan. Zij bleven daar staan tot 1701. In 1793 werd begonnen met de Hondsbossche Zeewering en van 1870 tot 1877 werd de zeewering met basaltglooiing bebouwd, naar idee van Dijkgraaf Cornelis van Foreest. Het achterland is sindsdien veilig en droog gebleven.

Op last van de Duitse Wehrmacht werd in 1943 het hele dorp Petten voor de aanleg van de Atlantik Wall, de kerk werd in 1944 gesloopt. Na de Tweede Wereldoorlog werd in 1946 een heel nieuw dorp gebouwd, ontworpen door de architecten Van de Ban en De Vassy. Als herinnering aan het oude Petten wat lang geleden door de zee werd overspoeld is aan het strand het Palendorp gebouwd. Dit kunstwerk bestaat uit 160 palen van zes tot twaalf meter lengte. De palen staan in de vorm van tien huizen en een kerk.

In 2004 werd de Hondsbossche- en Pettemer Zeewering aangewezen als een van de zwakke schakels van de Nederlandse kust, in 2014-2015 werd over een lengte van 8 km zand voor de kust opgespoten waardoor de kustlijn 300 m zeewaarts is opgeschoven. Het nieuw ontstane  duingebied kreeg de naam Hondsbossche duinen. In opdracht van de hoogleraar Nederlandse letterkunde J.C. Brandt Corstius heeft Rietveld een zomerhuis aan zee gebouwd. Het gezin Brandt Corstius woonde in Utrecht tegenover het Rietveld Schröderhuis. Het was het derde zomerhuis van Rietveld en zijn eerste bungalow. Het huis staat beschut tegen de duinrand met uitzicht over het Korfwater.

De natuurgebieden De Putten en Abtskolk liggen achter de Hondsbossche zeewering en behoren tot het Natura-2000 gebied. Het gebied bestaat uit grasland en plassen en staat bekend als vogelgebied. Aan de Strandweg in Petten ligt het informatiecentrum van waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, “Informatiecentrum Kust” met de tentoonstelling  “Zand tegen Zee”, die een beeld schept van de geschiedenis van de kustversterking in dit gebied en het dijkversterkingsproject “Kust op Kracht”.

De moeite van bezichtiging is de kerkvloer en kerkhof van een voormalig Hervormd kerkje wat in de Tweede Wereldoorlog verloren is gegaan. De huidige kerk van na de oorlog heeft geen religieuze functie meer en nu in gebruik als cultureel centrum. In het duingebied bij Petten ligt het Reactorcentrum Petten. Dit is een nucleaire faciliteit voor de productie van radio-isotopen voor medisch gebruik en is eigendom van de Europese commissie. De reactor van Petten produceert een derde van de medische isotopen wereldwijd.

Hier ligt Petten

Weersverwachting Petten

vandaag
20° / 13°
morgen
23° / 16°
26 jun
24° / 17°
27 jun
22° / 17°
28 jun
18° / 15°
Meer weer van Petten op klimaatinfo.nl

Meer informatie