Utrecht

Nederland

De provincie Utrecht is al eeuwenlang een van de belangrijkste provincies van ons land. Al in vroege eeuwen floreerde hier de handel en de nijverheid. Iets wat niet alleen de steden, maar ook de ambachtslieden en boeren uit de streek ten goeden kwam. Utrecht is al sinds jaar en dag ook een rijke provincie en dat is aan de dorpjes hier dan ook goed te zien. Trekt men de polders in dan vindt men in dit zo typische Nederlandse landschap prachtige dorpskernen met daarom heen prachtige oude boerderijen. Enorme hoeven nog steeds getuigen van een rijk boeren verleden. De dorpjes zelf kennen in dit vaak waterrijke gebied leuke bruggetjes, velen goed gerestaureerd en onderhouden. De straatjes zijn nauw en vaak nog bestraat met kleine steentjes. Aan weerszijde staan de mooie oude huizen met prachtige gevels. Op rustige autovrije zondagen kan het dan net zijn alsof de tijd hier is stil blijven staan en paard en wagen ieder moment door de straat kan komen.

Breukelen

Het dorp Breukelen is gesitueerd in het noordwesten van de provincie Utrecht. Hier maakt het dorp deel uit van de gemeente Stichtse Vecht. Tot 1 januari 2011 was Breukelen een zelfstandige gemeente, waarna het werd heringedeeld in de gemeente Stichtse Vecht.

Breukelen heeft ongeveer 10.000 inwoners, waarmee al aan de voorwaarde ‘dorp’ wordt voldaan. De geschiedenis van Breukelen begint wanneer de Vecht en de Danne, een watergang die de Vecht verbindt met de Aa, worden gesplitst. Bonifatius zou in het toenmalige Attinghem een houten kerk hebben gesticht. Dit is gebeurd omstreeks het jaar 720 en later zou, naar alle waarschijnlijkheid, op deze plek Breukelen zijn ontstaan. Het dorp nam een belangrijke positie in vanuit een logistiek oogpunt. De belangrijke positie van Breukelen en de roerige geschiedenis hebben van Breukelen een dorp gemaakt waarvan sporen van deze factoren hebben gezorgd voor een authentiek dorp dat niet mag ontbreken op de website van mooiste dorpjes. Leuk is ook om te weten dat het New Yorkse Brooklyn Oorspronkijk komt van het Utrechtse Breukelen.

» meer over Breukelen

Hekendorp

Hekendorp is een klein dorpje in het westelijke deel van de provincie Utrecht in de gemeente Oudewater. Hekendorp ligt aan de Hollandse IJssel en de Dubbele Wierecke, het is een typisch veertiende-eeuws dijkdorpje.

Hekendorp is een klein en onbekend dorpje in Utrecht. Het hart van het dorp wordt gevormd door de Goejanwellesluis. Deze sluis heeft nog een bijzondere rol gespeeld in de Nederlandse geschiedenis. Hekendorp is ontstaan aan het einde van de dertiende eeuw nadat de Hollandse IJssel werd afgedamd. Nadat de Enkele en de Dubbele Wiericke gegraven werden halverwege de veertiende eeuw was er sprake van een dorp. Hekendorp was indertijd als heerlijkheid leenhorig aan de Graaf van Holland. Bijzonder element in het dorp is de schandpaal met daarop een beeld van een niet geblinddoekte Vrouwe Justitia.

» meer over Hekendorp

Loenen aan de Vecht

In het noordwesten van de provincie Utrecht tegen de grens met de provincie Noord-Holland ligt het prachtige dorpje Loenen aan de Vecht. Het dorp ligt in de gemeente Stichtse Vecht omgeven door verschillende plassen en rivieren.

Loenen aan de Vecht was de hoofdstad van de voormalige gemeente Loenen en heeft sinds de tweede helft van de vorige eeuw een beschermd stadsgezicht. Het oudste nog bestaande deel van Loenen aan de Vecht stamt uit de dertiende eeuw maar het dorp bestaat al sinds de 10 de eeuw. De omgeving van het dorp wordt echter al sinds de ijzertijd bewoond. In de omgeving van het dorp hebben door de eeuwen heen meerdere landgoederen kastelen en buitenplaatsen gestaan. De meeste hiervan hebben de tand des tijd niet doorstaan maar sommige zoals de buitenplaats Nieuwerhoek zijn nog steeds in volle glorie te bezichtigen.

» meer over Loenen aan de Vecht

Montfoort

Montfoort is een klein oud stadje in het Groene Hart van Nederland. Montfoort ligt in de gelijknamige gemeente in de provincie Utrecht. Het stadje had vroeger imposante stadsmuren hiervan is slechts een deel bewaard gebleven.

Montfoort is in de twaalfde eeuw ontstaan na de bouw van het kasteel Montfoort. Na de bouw van het kasteel ontstond er rond het kasteel een nederzetting. Deze nederzetting werd in de veertiende eeuw ommuurd en er werd een diepe gracht aangelegd. Deze stadsmuur bestond uit zesentwintig verdedigingstorens en een bolwerk. Vroeger waren er drie stadspoorten die toegang gaven tot de stad hiervan is alleen de IJsselpoort bewaard gebleven.

» meer over Montfoort

Nieuwersluis

Een van de prachtige dorpjes van de gemeente Stichtse Vecht in de provincie Utrecht is Nieuwersluis. Het dorp ligt in het noordwesten van de provincie tussen de plaatsen Loenen en Breukelen. De naam heeft het dorp te danken aan het feit dat ze gebouwd is rond een sluis.

Zonder enige twijfel verdient Nieuwersluis een vermelding op de website van mooiste dorpjes. Zo telt het dorp maar 500 inwoners en heeft het dorp door haar geschiedenis een aantal interessante monumentale gebouwen en een mooi dorpsaanzicht. Een deel van Nieuwersluis is ook officieel beschermd dorpsaanzicht. De geschiedenis van Nieuwersluis begint met de komst van een kanaal dat de Angstel en Vecht met elkaar verbindt. In dit kanaal werd ook een sluis gerealiseerd omdat er een redelijk hoogteverschil was tussen deze beide waterwegen. Al gauw vestigden zich de eerste werklieden in de nabijheid van deze sluis. Uiteindelijk ontwikkelde zich zo het dorp Nieuwersluis, een dorp dat aan een handelsroute lag waarmee de steden Amsterdam en Utrecht met elkaar in verbinding stonden.

» meer over Nieuwersluis

Oudewater

Oudewater is een prachtig klein stadje in het Groene Hart van de provincie Utrecht. Het stadje ligt aan de lange Linschoten dat via een sluis uitkomt in de  Hollandse IJssel. Oudewater ligt in de gelijknamige gemeente waarvan het de grootste plaats is.

Oudewater is in het begin van de twaalfde eeuw ontstaan in een bocht van de lange Lindschoten. Het stadje is sinds de dertiende eeuw in het bezit van stadsrechten. Oudewater heeft altijd op de grens gelegen tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland. De eerste eeuwen behoorde het stadje tot Utrecht en later to de provincie Zuid-Holland. Nadat de grenzen in 1970 opnieuw bepaald werden is Oudewater weer bij de Provincie Utrecht gevoegd.

» meer over Oudewater

Vreeland

In de gemeente Stichtse Vecht in de provincie Utrecht ligt het dorp Vreeland. Dit dorp in het Gooi heeft een lange geschiedenis en eigenlijk mag het zich stad noemen omdat het al sinds het jaar 1265 stadsrechten heeft.

Ondanks dat Vreeland al eeuwenlang in het bezit is van stadsrechten vinden wij toch dat het plaatsje aan meer dan voldoende aan de voorwaarden voldoet om een vermelding te krijgen op onze website van mooiste dorpjes. Zo telt het dorp nog geen 2000 inwoners en heeft het een prachtige authentieke kern met tal monumentale gebouwen. Dit geldt ook voor de directe omgeving van het dorp. Zo is er een mooie landelijke ligging aan de Vecht met kastelen en grote landhuizen die zijn ontstaan als buitenverblijf van de Amsterdamse kooplieden uit de gouden eeuw. Al deze elementen maken een bezoek aan Vreeland meer dan de moeite waard.

» meer over Vreeland