Utrecht

Nederland

De provincie Utrecht is al eeuwenlang een van de belangrijkste provincies van ons land. Al in vroege eeuwen floreerde hier de handel en de nijverheid. Iets wat niet alleen de steden, maar ook de ambachtslieden en boeren uit de streek ten goeden kwam. Utrecht is al sinds jaar en dag ook een rijke provincie en dat is aan de dorpjes hier dan ook goed te zien. Trekt men de polders in dan vindt men in dit zo typische Nederlandse landschap prachtige dorpskernen met daarom heen prachtige oude boerderijen. Enorme hoeven nog steeds getuigen van een rijk boeren verleden. De dorpjes zelf kennen in dit vaak waterrijke gebied leuke bruggetjes, velen goed gerestaureerd en onderhouden. De straatjes zijn nauw en vaak nog bestraat met kleine steentjes. Aan weerszijde staan de mooie oude huizen met prachtige gevels. Op rustige autovrije zondagen kan het dan net zijn alsof de tijd hier is stil blijven staan en paard en wagen ieder moment door de straat kan komen.

Hekendorp

Hekendorp is een klein dorpje in het westelijke deel van de provincie Utrecht in de gemeente Oudewater. Hekendorp ligt aan de Hollandse IJssel en de Dubbele Wierecke, het is een typisch veertiende-eeuws dijkdorpje.

Hekendorp is een klein en onbekend dorpje in Utrecht. Het hart van het dorp wordt gevormd door de Goejanwellesluis. Deze sluis heeft nog een bijzondere rol gespeeld in de Nederlandse geschiedenis. Hekendorp is ontstaan aan het einde van de dertiende eeuw nadat de Hollandse IJssel werd afgedamd. Nadat de Enkele en de Dubbele Wiericke gegraven werden halverwege de veertiende eeuw was er sprake van een dorp. Hekendorp was indertijd als heerlijkheid leenhorig aan de Graaf van Holland. Bijzonder element in het dorp is de schandpaal met daarop een beeld van een niet geblinddoekte Vrouwe Justitia.

» meer over Hekendorp

Loenen aan de Vecht

In het noordwesten van de provincie Utrecht tegen de grens met de provincie Noord-Holland ligt het prachtige dorpje Loenen aan de Vecht. Het dorp ligt in de gemeente Stichtse Vecht omgeven door verschillende plassen en rivieren.

Loenen aan de Vecht was de hoofdstad van de voormalige gemeente Loenen en heeft sinds de tweede helft van de vorige eeuw een beschermd stadsgezicht. Het oudste nog bestaande deel van Loenen aan de Vecht stamt uit de dertiende eeuw maar het dorp bestaat al sinds de 10 de eeuw. De omgeving van het dorp wordt echter al sinds de ijzertijd bewoond. In de omgeving van het dorp hebben door de eeuwen heen meerdere landgoederen kastelen en buitenplaatsen gestaan. De meeste hiervan hebben de tand des tijd niet doorstaan maar sommige zoals de buitenplaats Nieuwerhoek zijn nog steeds in volle glorie te bezichtigen.

» meer over Loenen aan de Vecht

Montfoort

Montfoort is een klein oud stadje in het Groene Hart van Nederland. Montfoort ligt in de gelijknamige gemeente in de provincie Utrecht. Het stadje had vroeger imposante stadsmuren hiervan is slechts een deel bewaard gebleven.

Montfoort is in de twaalfde eeuw ontstaan na de bouw van het kasteel Montfoort. Na de bouw van het kasteel ontstond er rond het kasteel een nederzetting. Deze nederzetting werd in de veertiende eeuw ommuurd en er werd een diepe gracht aangelegd. Deze stadsmuur bestond uit zesentwintig verdedigingstorens en een bolwerk. Vroeger waren er drie stadspoorten die toegang gaven tot de stad hiervan is alleen de IJsselpoort bewaard gebleven.

» meer over Montfoort

Oudewater

Oudewater is een prachtig klein stadje in het Groene Hart van de provincie Utrecht. Het stadje ligt aan de lange Linschoten dat via een sluis uitkomt in de  Hollandse IJssel. Oudewater ligt in de gelijknamige gemeente waarvan het de grootste plaats is.

Oudewater is in het begin van de twaalfde eeuw ontstaan in een bocht van de lange Lindschoten. Het stadje is sinds de dertiende eeuw in het bezit van stadsrechten. Oudewater heeft altijd op de grens gelegen tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland. De eerste eeuwen behoorde het stadje tot Utrecht en later to de provincie Zuid-Holland. Nadat de grenzen in 1970 opnieuw bepaald werden is Oudewater weer bij de Provincie Utrecht gevoegd.

» meer over Oudewater