Utrecht

Nederland

De provincie Utrecht is al eeuwenlang een van de belangrijkste provincies van ons land. Al in vroege eeuwen floreerde hier de handel en de nijverheid. Iets wat niet alleen de steden, maar ook de ambachtslieden en boeren uit de streek ten goeden kwam. Utrecht is al sinds jaar en dag ook een rijke provincie en dat is aan de dorpjes hier dan ook goed te zien. Trekt men de polders in dan vindt men in dit zo typische Nederlandse landschap prachtige dorpskernen met daarom heen prachtige oude boerderijen. Enorme hoeven nog steeds getuigen van een rijk boeren verleden. De dorpjes zelf kennen in dit vaak waterrijke gebied leuke bruggetjes, velen goed gerestaureerd en onderhouden. De straatjes zijn nauw en vaak nog bestraat met kleine steentjes. Aan weerszijde staan de mooie oude huizen met prachtige gevels. Op rustige autovrije zondagen kan het dan net zijn alsof de tijd hier is stil blijven staan en paard en wagen ieder moment door de straat kan komen.

Amerongen

Amerongen ligt in de provincie Utrecht aan de voet van de Amerongse berg nabij de Nederrijn. Het dorp is sinds 2006 onderdeel van de nieuw gevormde gemeente Utrechtse Heuvelrug.                

De Amerongse berg maakt deel uit van het Nationaal Park de Utrechtse heuvelrug en is het hoogste punt in de provincie Utrecht, 69 meter boven N.A.P. Het gebied maakte vroeger deel uit van de bezittingen van het kasteel, een mooi wandelgebied met bossen, beukenlanen en heide. Amerongen wordt voor het eerst genoemd in 1126. De kern van het dorp is beschermd stadsgezicht. Het dorp was in het verleden een belangrijke halteplaats voor reizigers, daar Amerongen aan de Via Regia ligt, de Koningsweg van Utrecht naar Keulen. De tramlijn van Zeist naar Arnhem liep vanaf 1883 door Amerongen en het veer over de Nederrijn legt hier aan. Amerongen kende daardoor veel logementen, de oudste herberg dateert uit de 17e eeuw, hier is nu de Rooden Leeuw gevestigd.

» meer over Amerongen

Austerlitz

Augustus de Marmot, generaal van Napoleon Bonaparte, liet in 1804 de helft van zijn troepen samenkomen in wat toen Kamp Utrecht werd genoemd. Handelaren streken bij de nederzetting neer.

Toen Marmot en zijn troepen werden weggeroepen naar een andere oorlog, bleven de handelaren. Lodewijk Napoleon besloot in 1806 de nederzettingen samen te voegen tot een dorp dat de naam Austerlitz kreeg. De naam komt voort ter attentie van een overwinning die keizer Napoleon Bonaparte in 1805 behaalde op de Russen en Oostenrijkers. In het dorp herinneren enkele waterputten en straatnamen aan het Franse verleden. Het meest bekende symbool is de Pyramide van Austerlitz. De heuvel is in 1804-1805 gebouwd in opdracht van generaal de Marmot door zijn eigen soldaten als hulde aan keizer Napoleon Bonaparte. In eerste instantie werd de heuvel bekroond met een houten obelisk. Nadat het leger verdween, kalfde de heuvel af door gebrek aan beheer. Johannes Bernardus de Beaufort, Burgemeester van Woudenberg, liet in 1894 de Pyramide herstellen en een stenen obelisk op de heuvel plaatsen. Het monument is een van de hoogste punten van de Utrechtse heuvelrug.

» meer over Austerlitz

Breukelen

Het dorp Breukelen is gesitueerd in het noordwesten van de provincie Utrecht. Hier maakt het dorp deel uit van de gemeente Stichtse Vecht. Tot 1 januari 2011 was Breukelen een zelfstandige gemeente, waarna het werd heringedeeld in de gemeente Stichtse Vecht.

Breukelen heeft ongeveer 10.000 inwoners, waarmee al aan de voorwaarde ‘dorp’ wordt voldaan. De geschiedenis van Breukelen begint wanneer de Vecht en de Danne, een watergang die de Vecht verbindt met de Aa, worden gesplitst. Bonifatius zou in het toenmalige Attinghem een houten kerk hebben gesticht. Dit is gebeurd omstreeks het jaar 720 en later zou, naar alle waarschijnlijkheid, op deze plek Breukelen zijn ontstaan. Het dorp nam een belangrijke positie in vanuit een logistiek oogpunt. De belangrijke positie van Breukelen en de roerige geschiedenis hebben van Breukelen een dorp gemaakt waarvan sporen van deze factoren hebben gezorgd voor een authentiek dorp dat niet mag ontbreken op de website van mooiste dorpjes. Leuk is ook om te weten dat het New Yorkse Brooklyn Oorspronkijk komt van het Utrechtse Breukelen.

» meer over Breukelen

Hekendorp

Hekendorp is een klein dorpje in het westelijke deel van de provincie Utrecht in de gemeente Oudewater. Hekendorp ligt aan de Hollandse IJssel en de Dubbele Wierecke, het is een typisch veertiende-eeuws dijkdorpje.

Hekendorp is een klein en onbekend dorpje in Utrecht. Het hart van het dorp wordt gevormd door de Goejanwellesluis. Deze sluis heeft nog een bijzondere rol gespeeld in de Nederlandse geschiedenis. Hekendorp is ontstaan aan het einde van de dertiende eeuw nadat de Hollandse IJssel werd afgedamd. Nadat de Enkele en de Dubbele Wiericke gegraven werden halverwege de veertiende eeuw was er sprake van een dorp. Hekendorp was indertijd als heerlijkheid leenhorig aan de Graaf van Holland. Bijzonder element in het dorp is de schandpaal met daarop een beeld van een niet geblinddoekte Vrouwe Justitia.

» meer over Hekendorp

Loenen aan de Vecht

In het noordwesten van de provincie Utrecht tegen de grens met de provincie Noord-Holland ligt het prachtige dorpje Loenen aan de Vecht. Het dorp ligt in de gemeente Stichtse Vecht omgeven door verschillende plassen en rivieren.

Loenen aan de Vecht was de hoofdstad van de voormalige gemeente Loenen en heeft sinds de tweede helft van de vorige eeuw een beschermd stadsgezicht. Het oudste nog bestaande deel van Loenen aan de Vecht stamt uit de dertiende eeuw maar het dorp bestaat al sinds de 10 de eeuw. De omgeving van het dorp wordt echter al sinds de ijzertijd bewoond. In de omgeving van het dorp hebben door de eeuwen heen meerdere landgoederen kastelen en buitenplaatsen gestaan. De meeste hiervan hebben de tand des tijd niet doorstaan maar sommige zoals de buitenplaats Nieuwerhoek zijn nog steeds in volle glorie te bezichtigen.

» meer over Loenen aan de Vecht

Montfoort

Montfoort is een klein oud stadje in het Groene Hart van Nederland. Montfoort ligt in de gelijknamige gemeente in de provincie Utrecht. Het stadje had vroeger imposante stadsmuren hiervan is slechts een deel bewaard gebleven.

Montfoort is in de twaalfde eeuw ontstaan na de bouw van het kasteel Montfoort. Na de bouw van het kasteel ontstond er rond het kasteel een nederzetting. Deze nederzetting werd in de veertiende eeuw ommuurd en er werd een diepe gracht aangelegd. Deze stadsmuur bestond uit zesentwintig verdedigingstorens en een bolwerk. Vroeger waren er drie stadspoorten die toegang gaven tot de stad hiervan is alleen de IJsselpoort bewaard gebleven.

» meer over Montfoort

Nieuwersluis

Een van de prachtige dorpjes van de gemeente Stichtse Vecht in de provincie Utrecht is Nieuwersluis. Het dorp ligt in het noordwesten van de provincie tussen de plaatsen Loenen en Breukelen. De naam heeft het dorp te danken aan het feit dat ze gebouwd is rond een sluis.

Zonder enige twijfel verdient Nieuwersluis een vermelding op de website van mooiste dorpjes. Zo telt het dorp maar 500 inwoners en heeft het dorp door haar geschiedenis een aantal interessante monumentale gebouwen en een mooi dorpsaanzicht. Een deel van Nieuwersluis is ook officieel beschermd dorpsaanzicht. De geschiedenis van Nieuwersluis begint met de komst van een kanaal dat de Angstel en Vecht met elkaar verbindt. In dit kanaal werd ook een sluis gerealiseerd omdat er een redelijk hoogteverschil was tussen deze beide waterwegen. Al gauw vestigden zich de eerste werklieden in de nabijheid van deze sluis. Uiteindelijk ontwikkelde zich zo het dorp Nieuwersluis, een dorp dat aan een handelsroute lag waarmee de steden Amsterdam en Utrecht met elkaar in verbinding stonden.

» meer over Nieuwersluis

Oudewater

Oudewater is een prachtig klein stadje in het Groene Hart van de provincie Utrecht. Het stadje ligt aan de lange Linschoten dat via een sluis uitkomt in de  Hollandse IJssel. Oudewater ligt in de gelijknamige gemeente waarvan het de grootste plaats is.

Oudewater is in het begin van de twaalfde eeuw ontstaan in een bocht van de lange Lindschoten. Het stadje is sinds de dertiende eeuw in het bezit van stadsrechten. Oudewater heeft altijd op de grens gelegen tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland. De eerste eeuwen behoorde het stadje tot Utrecht en later to de provincie Zuid-Holland. Nadat de grenzen in 1970 opnieuw bepaald werden is Oudewater weer bij de Provincie Utrecht gevoegd.

» meer over Oudewater

Schalkwijk

Schalkwijk is een dorp binnen de gemeente Houten. Het dorp is ontstaan nadat in het jaar 1130 diverse gebieden in de omgeving werden ontgonnen. Schalkwijk is het centrale dorp op het Eiland van Schalkwijk, een agrarisch poldergebied omkadert door de wateren van de Lek, het Amsterdam – Rijnkanaal en het Lekkanaal. Schalkwijk is een lintdorp met een Brink. Het dorp wordt doorsneden door de spoorlijn Den Bosch-Utrecht.

Schalkwijk blijft tijdens de reformatie voornamelijk katholiek. Wanneer de vrijheid van godsdienst terugkeert, wordt een indrukwekkende kerk gebouwd, die bekendstaat als “de Kathedraal van het Sticht”. Naast de kerk staat een grafkapel. De katholieke achtergrond is tevens de reden dat Schalkwijk een actief carnavalsleven kent.

» meer over Schalkwijk

Spakenburg

Spakenburg is een dorp in de gemeente Bunschoten van de Nederlandse provincie Utrecht. Het ligt aan het Eemmeer. Spakenburg ontstond in de 15e eeuw, eens een belangrijke vissersplaats die tot de aanleg van de Afsluitdijk aan de Zuiderzee lag.

De vissersvloot is nadien gekrompen maar de visverwerking en vishandel zijn nog belangrijk voor de economie van het dorp. Rokerijen, visserswoningen en de oude haven herinneren nog aan die tijd. De oude haven stamt uit de 17e eeuw. Toen in 1932 de Zuiderzee werd afgesloten en gedeeltelijk werd ingepolderd verloor de haven zijn functie en is nu aangewezen als museumhaven. Aan de oude haven ligt de 18e-eeuwse scheepstimmerwerf Nieuwboer, waar onder meer historische boten als botters, bollen, hoogaarsen en pluten worden gerepareerd. Bij de oude haven bevinden zich ook een visserijmuseum, vissershuisjes en rokerij.

» meer over Spakenburg

Vreeland

In de gemeente Stichtse Vecht in de provincie Utrecht ligt het dorp Vreeland. Dit dorp in het Gooi heeft een lange geschiedenis en eigenlijk mag het zich stad noemen omdat het al sinds het jaar 1265 stadsrechten heeft.

Ondanks dat Vreeland al eeuwenlang in het bezit is van stadsrechten vinden wij toch dat het plaatsje aan meer dan voldoende aan de voorwaarden voldoet om een vermelding te krijgen op onze website van mooiste dorpjes. Zo telt het dorp nog geen 2000 inwoners en heeft het een prachtige authentieke kern met tal monumentale gebouwen. Dit geldt ook voor de directe omgeving van het dorp. Zo is er een mooie landelijke ligging aan de Vecht met kastelen en grote landhuizen die zijn ontstaan als buitenverblijf van de Amsterdamse kooplieden uit de gouden eeuw. Al deze elementen maken een bezoek aan Vreeland meer dan de moeite waard.

» meer over Vreeland