Zeeland

Nederland

Zeeland is een prachtige provincie aan de kust. Al eeuwen lang leven de bewoners hier met de wind, het water en de eeuwige dreiging die dit alles met zich meebrengt. Veel van de prachtige oude dorpjes liggen aan het water en danken hun bestaan aan de nabijheid ervan. Of het nu de handel in allerlei gewassen was of de visvangst op zee. In veel Zeeuwse dorpjes vind je ook de sporen van de gevechten tegen de zee terug. Het moto van de provincie is niet voor niets “ik worstel en kom boven”. In ieder dorp is wel aangegeven waar het hoge water is gekomen of is er via en monumentje in het dorp of in de kerk aangegeven wie er in de loop der eeuwen aan de zee het leven hebben verloren. Zeeland kent vele kleine, oude dorpjes die een bezoekje meer dan waard zijn. Het leukste is het om ze op een mooie zomerdag met de fiets af te gaan. Het landschap rondom de dorpjes is vaak prachtig. Mooie watertjes, schorren, weiden en velden wisselen elkaar af. De meeste dorpjes zijn opgebouwd rondom een kerkje. Vaak zit hier in de buurt een klein marktplaatsje waar in het plaatselijk café het goed uitrusten is van een inspannend tochtje. Via de VVV zijn verschillende fietsroutes te verkrijgen en omdat Zeeland nog steeds bij veel Nederlanders en onze oosterburen een favoriete bestemming is zijn ze in Zeeland uitstekend toegerust om toeristen te ontvangen. Fietsroutes en andere bezienswaardigheden staan prima aangegeven.

Hoewel Zeeland absoluut populair is onder Nederlandse toeristen, zijn het vooral veel oosterburen die naar deze kustprovincie trekken. Vakantiehuizen in Zeeland zijn steeds vaker eigendom van Duitsers. Het grappige is dat als je op zoek gaat naar een particuliere vakantiewoning aan de kust dat je steeds vaker bij een Duitse eigenaar terechtkomt.

Aardenburg

Aardenburg is een van de oudste stadjes in Zeeuws Vlaanderen. Zelfs de Romeinen woonden al in Aardenburg. Resten hiervan zijn nog altijd in het oude dorpje te bewonderen.

De Romeinen stichtte hier in 174 een Castellum ter bescherming van de grenzen van het toen Romeinse Rijk. Aardenburg trok als garnizoensplaats handelaren en boeren richting het dorp. Na de val van het Romeinse rijk werd  het Castellum verlaten. Binnenvallende Germaanse stammen en aanvallen van de Vikingen zorgden ervoor dat de plaats de eeuwen daarna verlaten bleef. De monniken van het Gentse Sint Baafs klooster hadden het gebied in handen ,maar konden het door de onlusten niet ontginnen. Pas in 925 was de rust wedergekeerd en werd er een kerk gesticht. De Sint Bavo-kerk.

» meer over Aardenburg

Axel

Axel is een klein stadje in Zeeuws-Vlaanderen dat tegenwoordig onder de gemeente Terneuzen valt. Al sinds de tiende eeuw wordt de omgeving van Axel bewoond en sinds de twaalfde eeuw heeft de Axel stadrechten.

In deze periode was Axel nog in het bezit van een haven, tegenwoordig ligt alleen een deel van het kanaal van Axel is een klein stadje in Zeeuws-Vlaanderen dat tegenwoordig onder de gemeente Terneuzen valt. Gent naar Terneuzen nog op Axels grondgebied. Deze kanaalzone is tegenwoordig de belangrijkste vorm van werkgelegenheid die er in dit deel van Zeeuws-Vlaanderen is. Door zijn vroegere ligging aan een zeearm heeft Axel een belangrijke rol gespeeld in de tachtig jarige oorlog. Er werd hier door de Spanjaarden de linie van Axel aangelegd. De meeste van de forten langs deze linie zijn verloren gegaan. Er is echter nog wel een fietsroute die langs een aantal voormalige forten loopt.

» meer over Axel

Borssele

Borssele is een kleine dorp op het schiereiland Zuid-Beveland in de provincie Zeeland. Borssele ligt in de gemeente Borsele niet ver van de stad Goes en de Westerschelde vandaan.

Borssele is gebouwd op de plaats waar het verdronken dorp monster moet hebben gelegen voordat het in de zestiende eeuw verwoest werd. Op deze plaats is in het begin van de zeventiende eeuw Borssele gebouwd. Aan de rand van het dorp liggen de resten van een voormalig mottekasteel. Deze “berg” is een vliedberg die lokaal bekend staat als de Berg van Troje. Een andere bezienswaardigheid van het dorp is de korenmolen “De hoop en de verwachting” uit het begin van de achttiende eeuw. Deze molen wordt nog gebruikt en is op afspraak te bezoeken.

» meer over Borssele

Brouwershaven

Brouwershaven is een stad met net iets meer dan 1.500 inwoners in het noorden van Schouwen-Duiveland. Brouwershaven is één van de zeventien plaatsen in Zeeland met een beschermd stadsgezicht.

Brouwershaven ligt aan het Brouwershavense Gat en het Grevelingenmeer. Het Grevelingenmeer is een voormalige zeearm die door de komst van de Brouwersdam en de Grevelingendam een meer is geworden. Dit is het grootst zoutwatermeer van West-Europa. De beide dammen zijn onderdeel van de Deltawerken. Brouwershaven is een oud stadje dat aan het eind van de dertiende eeuw is gesticht en sinds het begin van de vijftiende eeuw stadsrechten heeft. In deze periode leefde de stad voornamelijk van de visvangst en de handel in bier en wijn.

» meer over Brouwershaven

Bruinisse

Bruinisse ligt in het noordoosten van Zeeland aan de Grevelingendam op het eiland Schouwen-Duiveland. Door zijn ligging aan de Grevelingen is Bruinisse vooral in de zomerperiode een populaire vakantie bestemming.

Bruinisse is aan het eind van de 15de eeuw in opdracht van Anna van Bourgondië gesticht nadat dit deel van Schouwen-Duiveland omdijkt werd. De oude kern van het dorp bestaat uit een zogenoemde ringkern die het centrum van het dorp vormt. Tot 1997 was Bruinisse een zelfstandige gemeente, tegenwoordig behoort het dorp tot de gemeente Schouwen-Duiveland. Naast het toerisme is de belangrijkste inkomensbron van de het dorp de mosselvangst.

» meer over Bruinisse

Burgh-Haamstede

Burgh-Haamstede bestaat uit de twee aan elkaar gegroeide dorpen Burgh en Haamstede. De dorpen worden samen gezien als de woonkern Burgh-Haamstede. Het dorp dankt zijn bekendheid aan zijn ligging aan het Noordzeestrand.

Beide dorpen waren tot 1961 twee zelfstandige gemeentes en behoren tegenwoordig tot de gemeente Schouwen-Duiveland. Sinds de Romeinen wonen er al mensen op dit deel van het eiland Westerschouwen. Eén van de oudste gebouwen in Burgh-Haamstede is het uit de dertiende eeuw stammende Slot Haamstede. Dit kasteel is tegenwoordig in handen van Natuurmonumenten en is onder begeleiding te bezoeken. Een ander opvallend gebouw op het grondgebied van Burgh-Haamstede is de Plompe toren van Koudekerke. Deze oude kerktoren is het enige overblijfsel van dit in de zeventiende eeuw door de zee veroverde dorpje. Tegenwoordig is deze toren vrij te bezoeken en te beklimmen.

» meer over Burgh-Haamstede

Colijnsplaat

Colijnsplaat is een klein dorp op het Zeeuwse eiland Noord-Beveland. Colijnsplaat is lang onderdeel geweest van de gemeente Kortgene tegenwoordig ligt het dorp in de gemeente Noord-Beveland.

Colijnsplaat is één van de zeventien plaatsen in Zeeland die een beschermd stads of dorpsgezicht hebben. Het huidige Colijnsplaat is pas aan het einde van de zestiende eeuw gesticht. In de tweede en derde eeuw na Christus woonden er in dit gebied de Kelten. Resten van een Keltische tempel die hier moet hebben gestaan zijn in de vorige eeuw uit de Oosterschelde gevist. Het dorp dat bij de tempel lag moet Ganuenta hebben geheten. Eén reconstructie van deze tempel is te bewonderen in dit dorp.

» meer over Colijnsplaat

Domburg

Domburg is een populaire badplaats gelegen aan de Zeeuwse kust. Domburg ligt op Walcheren, een voormalig eiland dat door landwinning tot het vasteland van Zeeland is gaan behoren.

Domburg kent een geschiedenis die vele eeuwen teruggaat. Al in de Romeinse tijd werd hier de Nehalennia-tempel gebouwd, die tussen de 7e en 17e eeuw bedolven heeft gelegen onder het duinzand. In de Romeinse periode is de plek waar nu Domburg staat ook als militaire nederzetting gebruikt. Dat is af te leiden uit vondsten die de vorige eeuw rondom Domburg gedaan zijn. De Middeleeuwen is eigenlijk het tijdperk geweest waarin Domburg eigenlijk gesticht is. Waarschijnlijk is in de negende eeuw na Christus er een zogenaamde burg ontstaan, die in de loop van de tiende eeuw een woonfunctie kreeg. De naam Dumburgh duikt rond het jaar 1200 op. Dit is later verbasterd in Domburg.

» meer over Domburg

Dreischor

Dreischor is een klein dorp met net iets minder dan duizend inwoners in de gemeente Schouwen-Duiveland op het gelijknamige eiland. Dreischor is één van de zeventien plaatsen in zeeland met een beschermd stads of dorps gezicht.

Al in de zevende eeuw na Christus leefden en schapenhoeder in de omgeving van Dreischor. Pas in het begin van de dertiende eeuw werd het dorp voor het eerst genoemd in de geschiedenisboekjes. Na de watersnoodramp van 1287 komt het land rond Dreischor onder water te staan en wordt het een eiland. Dit blijft het bijna honderd jaar totdat er dammen aangelegd worden naar Schouwen.

» meer over Dreischor

Groede

Groede is een van de minder bekende plaatsjes aan de Zeeuwse kust, maar een echt pareltje. Nog niet verpest door grote hoogbouw appartementen en vakantieparken een prachtig plekje.

Groede ontstond in de 13e eeuw. Het landschap wat bestond uit schorren en kreken zorgde voor een hard bestaan voor de eerste inwoners van Groede. De eerste eeuwen stond het dorp door grote overstromingen meerdere malen onder water. Tijdens de Nederlands opstand, 80-jarige oorlog , werd het dorp zelfs lange tijd onder water gezet. Tussen 1583 en 1612 stond het dorp in zijn geheel onderwater. Na 1612 werd het dorp in recordtempo weer opgebouwd. De huisjes rondom de kerk op de markt zijn hier een voorbeeld van.  Het dorp werd stevig omdijkt en had geen last meer van overstromingen.

» meer over Groede

IJzendijke

Verscholen achter de dijken in het Zeeuws-Vlaamse land ligt het mooie dorpje IJzendijke. Het dorpje ligt vlakbij natuurgebied de Braakman. Het is een prachtig, rustig dorpje waar soms de tijd lijkt stil te staan.

Het oude IJzendijke lag in de 12e eeuw aan een directe verbinding met de zee, de Braakman. Deze positie zorgde ervoor dat er in het stadje veel gehandeld werd met Engeland, onder andere in Laken en wol. IJzendijke was zelfs zo succesvol dat het in 1303 stadsrechten kreeg. In de stad waren diverse kloosterordes gevestigd en een heus hospitaal. In de 13e eeuw werd IJzendijke regelmatig getroffen door grote overstromingen. Grote delen van de plaats stonden onder water. In 1374 verdween het stadje tijdens de Eerste Sint Elisabethsvloed zelfs helemaal onder water. De Braakman en de Westerschelde waren in die tijd nog hevig onder de invloed van de Noordzee.

» meer over IJzendijke

Nisse

Nisse is een klein dorp in Zeeland met ongeveer 600 inwoners in de gemeente Borsele. Nisse is één van de zeventien plaatsen in Zeeland die een bescherm stads of dorpsgezicht hebben.

Nisse is één van de kleinste kernen in de gemeente Borsele maar volgens sommige de mooiste. Het prachtige oude centrum van het dorp bestaat uit een voormalige kasteelterrein. Nisse is ontstaan aan het begin van de dertiende eeuw op het voormalige eiland Zuid-Beveland aan het riviertje de Zwake. In deze periode heette het dorp nog Gerbennesse. Het centrum van Nisse is ten opzichte van deze periode niet ingrijpend veranderd. Zelfs de oude Vaete (dierendrinkplaats) is hier nog aanwezig.

» meer over Nisse

Noordgouwe

Noordgouwe is een klein dorp in het centrale deel van het eiland Schouwen-Duiveland. Noordgouwe is één van de zeventien plaatsen in Zeeland die een beschermd dorps of stadsgezicht hebben.

Noordgouwe is een ringdorp dat aan het einde van de veertiende eeuw is ontstaan, het is daarmee één van de jongste dorpen op het eiland. Centraal in het dorp staat de Driekoningenkerk uit het tweede deel van de vijftiende eeuw. Deze kerk is één van de weinige dorpskerken in Nederland die nog omringt is met een gracht. Noordgouwe is tot de gemeente herindeling in 1961 een eigen gemeente geweest, hierna werd het dorp bij de gemeente Brouwershaven gevoegd. Tegenwoordig maakt het dorp deel uit van de gemeente Schouwen-Duiveland.

» meer over Noordgouwe

Renesse

Renesse is een populaire Zeeuwse badplaats op het eiland Schouwen-Duiveland. De plaats is vooral bij jongeren erg populaire vakantiebestemming. De stranden van Renesse worden ieder jaar druk bezocht.

Renesse is ontstaan in de dertiende eeuw na Christus na de bouw van het Slot Moermond. Renesse is gebouwd als een ringkern dorp met centraal gelegen de Jakobuskerk. De gotische toren van deze kerk stamt uit het tweede deel van de vijftiende eeuw het schip is een eeuw jonger. Totdat het toerisme hier een vlucht nam was Renesse een arm dorp dat voornamelijk leefde van de visserij en de geitenfokkerij. Tijdens de Watersnoodramp bleef Renesse vrijwel geheel gespaard van het wassende water en werden hier veel mensen opgevangen.

» meer over Renesse

Retranchement

Retranchement  ligt in Zeeuws-Vlaanderen en behoort tot de gemeente Sluis. Het is het meest westelijke dorp aan de grens met België en telt 310 inwoners. ‘Retranchement’ betekent verschansing.

Tijdens de 80-jarige oorlog veroverde prins Maurits het stadje Sluis. Om deze plaats te beschermen liet hij twee forten bouwen, Nassau en Oranje, die hij Retranchement Cadsandria noemde. De forten beschermde voornamelijk de toegang tot de haven van Sluis, die via de zeegeul het Zwin bereikbaar was. Aan de overzijde van de zeegeul lagen Spaanse forten die een constante dreiging vormden. Omstreeks 1621 – 1640 werden de forten uitgebreid en versterkt met wallen. De wallen zijn nog de enige restanten uit deze periode. Fort Oranje werden in 1682 overspoeld door het Zwin, dit vormde geen probleem omdat met de vrede van munster was bepaald dat het fort ontmanteld moest worden. De Fransen veroverde in de 18e eeuw tot tweemaal toe het stadje Sluis maar de verdedigende rol van retranchement was niet meer van toepassing.

» meer over Retranchement

Sas van Gent

Sas van Gent was tot 2003 een zelfstandige gemeente maar behoort sindsdien tot de gemeente Terneuzen. Sas van Gent ligt aan het kanaal van Gent naar Terneuzen en heeft hier zijn bestaan hoofdzakelijk aan te danken.
Dit kanaal werd in de 16de eeuw gegraven nadat de Lieve verzand was en Keizer Karel V toestemming gaf om de dijk hier te doorbreken met een sluis. De hierbij ontstane nederzetting werd al snel aangevallen in de brand gestoken door de Watergeuzen. Hierna ontstond rond Sas van Gent één van de grootste en sterkste vestingwerken in Nederland. De vesting bestond uit zes bolwerken, zes ravelijnen, twee lunetten en drie stadspoorten. Tijdens de grote werkloosheid in de jaren ’30 van de vorige eeuw is de vesting op enkele fragmenten na in zijn geheel gesloopt door tewerkgestelde werklozen.

» meer over Sas van Gent

Sint-Maartensdijk

Sint-Maartensdijk is een klein stadje op het eiland Tholen in de provincie Zeeland. Het stadje ligt niet ver bij de Oosterschelde vandaan en heeft een speciale band met de Oranjes.

Sint-Maartensdijk of zoals ze in Zeeland zeggen Smerdiek is ontstaan in de middeleeuwen en werd in de dertiende eeuw een welvarend dorp met de komst van het Kasteel van Sint-Maartensdijk. Dit kasteel is jammer genoeg verloren gegaan en definitief gesloopt in de negentiende eeuw. Sinds de gemeente herindeling maakt Sint-Maartensdijk onderdeel uit van de Gemeente Tholen en is het gemeentehuis uit het stadje verdwenen. Enkele bezienswaardigheden in het stadje zijn het voormalige gemeentehuis, de molen De Nijverheid en de Sint-Maartenskerk.

» meer over Sint-Maartensdijk

Sluis

Sluis is een oude vestingstad in Zeeuws-Vlaanderen net over de Belgische grens. Mede door zijn ligging net over de grens heeft sluis al vele tientallen jaren een grote aantrekkingskracht op Belgische toeristen. Mede hierdoor zijn iedere zondag de winkels geopend in Sluis.

Sluis is een oude stad die in de tweede helft van de dertiende eeuw is ontstaan ten tijden van Graaf jan I van Namen. De stad is ontstaan nadat het natuurgebied het Zwin verzandde het sindsdien onmogelijk om via deze manier Brugge te bereiken. Hierdoor waren de inwoners van Brugge genoodzaakt om voorhavens aan te leggen. Eén van deze voorhavens is het huidige Sluis. Sinds het begin van de negentiende eeuw heeft Sluis dankzij de Damse Vaart, die in opdracht van Napoleon is aangelegd, een directe waterverbinding met Brugge. In de wintermaanden kan er na een strenge vorst periode tussen deze twee plaatsen geschaatst worden.

» meer over Sluis

Stavenisse

Stavenisse is een dorp in de gemeente Tholen in de provincie Zeeland. De naam Stavenisse komt voor het eerst voor in de 13de-eeuw, benoemd als eiland. Stavenisse is een liefelijk, rustig dorp gelegen op een vooruitstekende punt van het eiland Tholen met een prachtig uitzicht over de Oosterschelde. Stavenisse telt 1600 inwoners.

De naam Stavenisse is opgebouwd uit de woorden Nisse, wat landtong betekend en Stave, afgeleid van een vroege eigenaar Stavo of Stave. Tot de Watersnoodramp van 1953 was Stavenisse een typisch agrarische gemeenschap, 80% van de bevolking werkte op een boerenbedrijf. Door de snelle mechanisatie na de ramp verloren veel mensen hun werk in de sector waar nu nog 20% van de bevolking werkzaam is. Oorspronkelijk was het dorp een eiland dat in de 15e eeuw bijna volledig overstroomd werd op een oude kempische boerderij na. In de 16e eeuw werd een dijk aangelegd tussen de kempische boerderij en de polder nabij Sint Maartensdijk. De schorren vielen droog en ontstond de Stavenissepolder. Het eiland Tholen werd steeds verder ingepolderd, de bewoners van het eiland bouwde een nieuw dorp op een kreekrug. Het dorp is volgens traditioneel concept gebouwd als “Voorstraatdorp” deze loopt van de haven aan het Keten naar de hervormde kerk. Met de komst van een predikant werd de Nederlands Hervormde kerk gebouwd in 1617, deze behoorde tot de eerste protestantse kerken in Nederland. De huidige kerk stamt uit 1911. De 17e -eeuwse kerktoren is behouden gebleven.

» meer over Stavenisse

Tholen

Tholen is een klein stadje op het gelijknamige eiland in de provincie Zeeland. Tholen ligt aan het Schelde-Rijnkanaal dat de grens met de provincie Noord-Brabant vormt.

Tholen is ontstaan in het begin van de dertiende eeuw en heeft sinds 1366 al stadsrechten. Tholen heeft een historische kern die op de lijst van beschermde stads- en dorpsgezichten in Zeeland staat. In het historische centrum vind je onder andere de grote kerk van Tholen, molen De Hoop en het voormalige stadhuis van Tholen. Dit voormalige stadhuis stamt uit de vijftiende eeuw en is in het bezit van de oudste beiaardklok van Nederland. Het zevenendertig klokken tellende carillon speelt ieder kwartier.

» meer over Tholen

Veere

Veere is een historisch stadje aan het Veerse meer op het voormalig Zeeuwse eiland Walcheren. Veere is één van de plaatsen in Zeeland die een beschermd stadsgezicht hebben.

Veere is gesticht ergens in de 12 of 13 de eeuw en kende een grote economische groei in de 16de eeuw. Dit kwam voornamelijk omdat Veere het stapelrecht op Schotse wol had en hierdoor het monopoly hier op had. In deze periode is het stadhuis van Veere gebouwd dat bekend staat om zijn carillon. Ook de Schotse huizen aan de kaai stammen uit deze periode en zijn tegenwoordig ingericht als museum. In de kelder van de panden die bekend staan als “Het Lammeken” en “De Struijs” in er een restaurant gevestigd.

» meer over Veere

Wemeldinge

Wemeldinge ligt in Zuid-Beveland aan de Oosterschelde en de monding van het Kanaal door Zuid-Beveland. Wemeldinge was tot 1970 een zelfstandige gemeente, maar is nu onderdeel van de gemeente Kapelle.

De naam Wemeldinge stamt af van de oud Germaanse naam Werimald, wat betekend `bij de lieden van Wiemald` een moedige krachtige bewaker. De plaatsen die op – inge eindigen, behoren tot de oudste van Zeeland. Van oudsher was Wemeldinge een agrarisch dorp totdat in 1866 het kanaal door Zuid-Beveland werd geopend. Visvangst en oesterkwekerijen werden een belangrijke bron van inkomsten. Scheepvaart op het kanaal bracht handel door parlevinker op gang wat ontwikkeling voor het dorp betekende. Tegenwoordig is toerisme de belangrijkste bron van inkomsten. Wemeldinge heeft een grote jachthaven, er wordt veel aan watersport gedaan en er zijn vele wandel- en fietsroutes. Aan de noordkant van het dorp ligt Nationaal Park Oosterschelde, het grootste natuurpark van Nederland. Aan de monding van de jachthaven is een uitzichtpunt wat je een prachtig zicht geeft op de Oosterschelde en de Zeelandbrug aan de horizon.

» meer over Wemeldinge

Yerseke

Yerseke is een dorp aan de Oosterschelde in de gemeente Riemerswaal. Yerseke ligt op het schiereiland Zuid-Beveland in de provincie Zeeland. Yerseke staat voornamelijk bekend om zijn mossel en oestercultuur.

Het dorp Yerseke is ontstaan in de tiende eeuw na Christus op een kreekrug. In deze periode leefden hier voornamelijk schapenhoeders. Yerseke is tot de gemeentelijke herindeling van 1970 een zelfstandige gemeente geweest en maakt sindsdien deel uit van de gemeente Riemerswaal. In het dorp staat een gotische kruiskerk die sinds de tweede wereldoorlog het zonder zijn toren moet doen. Niet ver daar vandaan vindt je het Oosterschelde museum waar je alles te weten komt over het dorp Yerseke, de Oosterschelde en de Oestercultuur. De oude ringkern van het dorp is nog gedeeltelijk intact er staan nog enkele prachtige oude huizen.

» meer over Yerseke

Zierikzee

Zierikzee is een stad op het eiland Schouwen-Duiveland in de gemeente met dezelfde naam. Vanwege het dorpse karakter van Zierikzee hebben toch besloten om Zierikzee een plaatsje te geven op mooiste dorpjes.

De geschiedenis van Zierikzee gaat terug tot de tiende eeuw. Dit is het moment dat we het huidige Zierikzee voor het eerst in de geschiedenisboekjes tegenkomen. Het is pas sinds het einde van de dertiende eeuw dat we naam Zierikzee of een verbastering daarvan tegenkomen. Niet veel later in de dertiende eeuw kreeg Zierikzee zijn stadsrechten. Dit betekende in praktijk dat Zierikzee stadsmuren mocht bouwen, een markt mocht houden en dat het een stadsbestuur mocht samenstellen. Gekozen door de goede burgerij. Zierikzee kreeg zijn stadsrechten mede vanwege zijn strategische ligging in Zeeland. De gebouwde stadsmuren hebben de stad regelmatig beschermd tegen aanvallen van de Belgen en tijdens de Tachtigjarige Oorlog beschermde de stadsmuren de Geuzen tijdens het “beleg van Zierikzee”.

» meer over Zierikzee

Zoutelande

Het dorp Zoutelande ligt bijna op de kop van Walcheren, een voormalig eiland dat centraal in de provincie Zeeland ligt. Samen met Dishoek en Westkapelle vormt het het strand van Zoutelande de Zeeuwse Rivièra.

Het toerisme is tegenwoordig veruit de belangrijkste bron van inkomsten. Hoewel het toerisme hier minder massaal is dan in dorpen zoals Domburg en Renesse heerst er in Zoutelande vrijwel altijd een gezellige drukte. In de zomermaanden zijn het vooral de zonaanbidders die de weg naar Zoutelande prima weten te vinden. Tijdens de andere seizoenen wordt het strand van Zoutelande vooral bevolkt door wandelaars, vissers en sporters. Zo zijn de duinen aan de zuidkant van Zoutelande erg populair om te paragliden. Vanaf strandpaviljoen De Zeeuwse Rivièra heb je een prachtig uitzicht op deze bijzonder activiteit in de lucht.

» meer over Zoutelande