Flevoland

Nederland

De provincie Flevoland is ontstaan door landwinning in het IJsselmeer. De voormalige Zuiderzee kende tot de drooglegging van de Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland slechts enkele eilanden in de vorm van Urk en Schokland. Dit zijn dan ook de enige twee plekken waar voor de droogleggging al mensen woonden. Alle andere dorpen en steden zijn pas ontstaan in de loop van de twintigste eeuw. Hierdoor wijken de meeste dorpen wat betreft structuur en inrichting af van de meeste andere Nederlandse dorpen. Je ziet in sommige dorpen dat er geen sprake is van een duidelijke dorpskern zoals je dat in oudere dorpen ziet, maar dat er sprake is van veel ruimte en groen tussen een verzameling aan woningen en openbare gebouwen.

Om eerlijk te zijn was het voor ons dan ook een lastig verhaal om de mooiste dorpen van Flevoland samen te stellen. Er zijn maar twee plaatsen die echt boven de rest uitsteken. Dat zijn het vissersdorp Urk en het op de Wereldefgoedlijst van UNESCO ingeschreven Schokland. Opvallend detail is overigens dat Schokland niet voorkomt in de top 5 van de in 2013 door 3FM-DJ Giel Beelen verkiezing ‘het mooiste dorp van Flevoland’.

Biddinghuizen

Biddinghuizen is een dorp in de provincie Flevoland in de gemeente Dronten. Het dorp is in 1963 ontstaan en is hiermee één van de jongste dorpen van Nederland. Het dorp staat voornamelijk bekend om het grote festivalterrein en het attractiepark Walibi.

Toegegeven het dorp Biddinghuizen is nou niet het eerste dorp waar je aan denk bij een mooi dorp. Toch heeft het met het nabij gelegen attractiepark en het festival terrein waar jaarlijks meerdere grote evenementen zoals Lowlands en Defqon.1 gehouden worden een grote aantrekkingskracht op toeristen en dagjesmensen. Toch als je gaat zoeken zijn er in Biddinghuizen een aantal mooie stukjes te vinden. Het huidige dorp is vernoemd naar een het dorp Bidningahusum. Dit dorp lag in de buurt van het huidige Harderwijk en is waarschijnlijk tijdens een zondvloed in 800 na Christus verloren gegaan.

» meer over Biddinghuizen

Schokland

Schokland is een voormalig eiland, het dorp maakt tegenwoordig onderdeel uit van de gemeente Noordoostpolder. Het voormalige eiland is sinds 1995 terug te vinden op de werelderfgoedlijst van de Unesco.

Schokland was van origine een eiland in de Zuiderzee. Met de voltooiing van de van de afsluitdijk en de drooglegging van de Noordoostpolder verdween het eiland en werd het onderdeel de Noordoostpolder. Schokland maar toch was het vroeger in twee delen verdeeld. Het eiland Ens dat toebehoorde tot de provincie Overijssel en het eiland Emmeloord dat tot het gewest Holland behoorde. Opvallend is dat de namen van beide eilanden tegenwoordig voortleven in plaatsnamen in de buurt van het voormalige eiland. De naam Schokland wordt pas geïntroduceerd tijdens de Franse periode in het begin van de negentiende eeuw.

» meer over Schokland

Swifterbant

Swifterbant is een dorp dat gelegen is op de in 1950 drooggelegde polder Oostelijk Flevoland. Het dorp is eind jaren vijftig op de tekentafel ontstaan en vervolgens gebouwd op het gewonnen land.

De oudste bebouwing van Swifterbant stamt uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Wie elders in Nederland in een stad woont waar ze typische jaren zestig-wijken hebben die zal in Swifterbant direct zien dat de bouwstijl uit dezelfde periode stamt. Het oorspronkelijke ontwerp van Swifterbant kent een stratenplan dat de vorm van een visgraat heeft. Uitbreidingen in latere jaren heeft dit patroon inmiddels minder herkenbaar gemaakt. Swifterbant is een bescheiden dorp waar nog zevenduizend inwoners leven. Het dorp behoort tot de gemeente Dronten.

» meer over Swifterbant

Tollebeek

Tollebeek behaalde in 2013 in de ochtendshow van 3FM-DJ Giel slechts drie stemmen minder dan buurdorp Urk bij de verkiezing van mooiste dorp van Flevoland. Hierdoor behoort Tollebeek in het lijstje van mooiste dorpjes van Flevoland thuis.

De vraag is natuurlijk hoe mooi Tollebeek is. Vol verwachting zijn we dan ook naar dit dorp op de Noordoostpolder gereden om ons te laten verrassen door de schoonheid van Tollebeek. Eerlijk gezegd waren we een beetje teleurgesteld. Tollebeek is net zoals veel andere dorpen op Flevoland een plaats die vooral op de tekentafel ontstaan lijkt te zijn. Wonen, ruimte en groen zijn hierbij in een typisch jaren-zestig-sausje geserveerd aan de bewoners. Toch biedt Tollebeek twee elementen die een extra dimensie aan het dorp geven.

» meer over Tollebeek

Urk

Urk is een dorp dat tot 1939 een eiland in de Zuiderzee was. Tegenwoordig is het een dorp binnen de door drooglegging ontstane provincie Flevoland. Hoewel Urk geen eiland meer is, is het typische karakter van Urk bewaard gebleven.

Onder Urkers leeft het eilandgevoel overigens nog steeds, hoewel dat iedere generatie wel iets minder sterk wordt. Men heeft het in Urk daardoor nog steeds over ‘op Urk’ in plaats van ‘in Urk’. Omdat Urk altijd een eiland geweest is, is de scheepvaart en de visserij een belangrijk element binnen Urk. Dat is door de inpoldering niet verdwenen. Nog steeds ligt Urk aan het water en hoewel de Zuiderzee tegenwoordig het IJsselmeer heet, is de visserij nog steeds erg belangrijk voor Urk. Het dorp heeft dan ook de grootste vissersvloot van Nederland.

» meer over Urk