Waddeneilanden

Nederland

De Nederlandse Waddeneilanden zijn te vinden voor de kust van Noord-Holland, Friesland en Groningen. Ze maken deel uit van een veel grotere groep eilanden die te vinden zijn voor de kust van Duitsland en Denemarken. Van de acht Nederlandse eilanden worden er vijf permanent bewoond. Het grootse eiland is Texel dat enkele kilometers voor de kust van Noord-Holland ligt. De andere bewoonde eilanden zijn Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Oorspronkelijk was er nog een bewoond eiland dat tot de Waddeneilanden werd gerekend, dit was het eiland Wieringen. Doordat dit voormalige eiland in 1924 met het vaste land verbonden werd, is het sindsdien geen eiland meer. Tussen de verschillende Waddeneilanden liggen enkele onbewoonde eilanden, zandplaten en mini-eilanden. Hiervan zijn de bekendste Noorderhaaks, Rottumeroog en Rottumerplaat.

Op de Waddeneilanden zijn net als in de rest van Nederland prachtige dorpjes en pittoreske gehuchten te vinden. Veel van de dorpen op de Waddeneilanden hebben een typisch eigen sfeer en uitstraling. In de zomermaanden zijn de meeste dorpen op de eilanden populair bij toeristen, maar zo gauw je buiten het seizoen een dorp bezoekt hangt er een heel andere sfeer. Een van de belangrijkste redenen dat er steeds meer toeristen naar de eilanden op vakantie gaan, is het uitstekende klimaat op de Waddeneilanden.

De Nederlandse Waddeneilanden zijn een van de populairste vakantiegebieden in Nederland. Op de eilanden zijn de laatste jaren prachtige hotels, campings en vakantieparken gebouwd die voldoen aan de hoge eisen die de Nederlandse vakantieganger stelt.

Tips over overnachten op Ameland
Tips over overnachten op Schiermonnikoog
Tips over overnachten op Terschelling
Tips over overnachten op Texel
Tips over overnachten op Vlieland

Ballum

Ballum is een klein dorp in het westelijke deel van het Waddeneiland Ameland, niet ver van het dorpje Hollum. Ooit was Ballum de plaats waar de vrijheren van Ameland woonden en nog steeds is Ballum het bestuurlijke centrum van Ameland.

Ballum is het kleinste dorp op Ameland, in totaal wonen er iets meer dan vierhonderd mensen. Ondanks zijn geringe grote is het gemeentehuis van Ameland in Ballum te vinden. Het waren de vrijheren van de familie Cammingha die zich als eerste bestuurders in het dorp vestigden. Hiervoor lieten ze aan het begin van de vijftiende eeuw het Camminghaslot bouwen. In het begin van de zeventiende eeuw werd het nog grondig gerenoveerd, maar nadat het in bezit van andere families kwam, verruïneerde het slot en werd het in de negentiende eeuw afgebroken. Op de plaats van het voormalige slot was tot de jaren zeventig het gemeentehuis van Ballum te vinden. Nu zijn er vergevorderde plannen om het kasteel te herbouwen.

» meer over Ballum

Buren

Buren is een van de vier dorpen op Ameland. Van deze dorpen is Buren het meest oostelijk gelegen dorp. Het is van oorsprong een lintdorp, maar heeft de afgelopen jaren een redelijk groei gekend waardoor het dorp nu uit meerdere straten bestaat.

Buren is niet alleen het meest oostelijk gelegen dorp op Ameland het is ook het jongste dorp van het eiland. Pas sinds de eerste helft van de achttiende eeuw is er sprake van permanente bewoning op dit deel van het eiland. Halverwege de negentiende eeuw woonden er slechts honderdvijftig mensen in het dorp en in iets meer dan honderd jaar werd dit aantal verdubbeld. Tegenwoordig is het met meer dan zevenhonderd inwoners, na Ballum het kleinste dorp van het eiland. Vroeger waren de landbouw, de visserij en het jutten, de belangrijkste bronnen van inkomsten voor de dorpelingen. Tegenwoordig is dat het toerisme.

» meer over Buren

Den Hoorn

Den Hoorn ligt in de gemeente Texel en behoort tot de provincie Noord-Holland. Den Hoorn is het meest zuidelijk gelegen dorp op Texel, in het voorjaar omringt door bloeiende bollenvelden en aan de rand van een uitgestrekt duingebied. Den Hoorn heeft een beschermd stadsgezicht en in het centrum staan veel rijksmonumenten.

Tijdens de Hoekse en Kabeljouwse twisten is de nederzetting Oude Hoorn verbrand door de Hoeksen.  Op een keileembult ontstond na 1398 Den Hoorn. De bevolking was aangewezen op landbouw, veeteelt en visserij. De schapen graasden in het uitgestrekte duingebied. Het beloodsen van schepen werd in de 17e en 18e eeuw een nieuwe bestaansvorm. Na aanleg van het Noordzeekanaal en het Noordhollandsch kanaal in de 19e eeuw kwam hieraan een einde. Enkele loodshuizen in de Herenstraat van Den Hoorn getuigen nog aan deze tijd, evenals het “Loodsmansduin”. De bollencultuur werd een nieuwe inkomstenbron, voornamelijk narcissen.

» meer over Den Hoorn

Hollum

Hollum is één van de vier dorpen die gelegen is op het Friese Waddeneiland Ameland. Dit meest westelijk op Ameland gelegen dorp is een goed voorbeeld van hoe het leven op dit Waddeneiland is.

Om in Hollum te komen moet je met de veerboot de oversteek door de Waddenzee maken. Deze veerboot vertrekt meerdere dagen in de week vanaf de pier ter hoogte van het Friese dorp Holwerd richting de Amelandse pier die net ten zuiden van het dorp Nes gelegen is. De vier dorpen op Ameland liggen op één lijn. Hollum is daarvan de meest westelijke. Dan volgen Ballum, Nes en Buren. Voor onze website bezochten we alle dorpen en kozen Hollum als mooiste. Het verschil met Ballum is dat het wat groter en gevarieerder is. Nes is naar onze mening even mooi, maar zeker in de zomermaanden ook aanzienlijk drukker met toeristen waardoor het oorspronkelijke karakter soms wat bedolven raakt onder het toerisme. Dat komt vooral omdat Nes  op loopafstand van de plek ligt waar de veerboot aanmeert.

» meer over Hollum

Nes

Nes is een van de grotere dorpen op het eiland Ameland, dat onderdeel uitmaakt van de provincie Friesland. Ooit was Nes de hoofdplaats van de gemeente Ameland, maar het stadhuis is nu in Ballum te vinden.

Anders dan veel andere dorpen op de Waddeneilanden heeft Nes, een relatief modern winkel- en uitgaanscentrum. De oude commandeurswoningen, zijn nog wel een hint naar het verleden van het dorp. Nes het dorp waar het merendeel van de toeristen die op vakantie gaan naar Ameland aankomen. De verbinding met Holwerd, een klein dorp iets ten noordwesten van Dokkum is de populairste verbinding met het Friese vasteland. Oorspronkelijk was er ook een verbinding met het buurtschap Zwarte Haan, maar deze is enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog opgeheven.

» meer over Nes

Oosterend

Oosterend is een dorp in de gemeente Texel en ligt in de provincie Noord-Holland. Het ligt aan de oostkant van het dorp vlak bij het wad. Duizend jaar geleden leefden de bewoners op het hogere deel van Texel. Oosterend ligt op een stuwwal, een overblijfsel uit de laatste ijstijd. In het dorp woonden voornamelijk boeren en vissers.

In de buurt van de IJzeren Kaap was vroeger de haven van Oosterend, deze was in gebruik voor de Oester- en wiervisserij. Texelse oesters waren beroemd. Door de achteruitgang van de oesterkweek werd de haven overbodig, de have verzande en in de 19e eeuw verhuisde de scheepvaart naar Oudeschild. De meeste schippers wonen nu nog in Oosterend, ze vissen van maandag tot vrijdag op de Noordzee. Een groot deel van Oosterend heeft een beschermd dorpsgezicht, in het oude centrum staan oude boerderijen en historische huizen. De kleinere huizen met houten voorschotten werden bewoond door de kinderrijke gezinnen van boerenknechten, vissers, winkeliers en ambachtslui. Tijdens een wandeling door het dorp zie je leitjes op de huizen die de historie van het huis en zijn bewoners vertelt.

» meer over Oosterend

Oudeschild

Oudeschild op het eiland Texel behoort tot de gemeente Texel en de provincie Noord-Holland. Oudeschild is het enige dorp van Texel dat direct aan de zee ligt. Eb en vloed hebben hier vrij spel en een enkele keer per jaar overstroomt de kade. Daar raken ze in Oude Schild niet van van slag, je kunt er zelfs een Hoogwaterdiner boeken, wat op zich een unieke ervaring is.

Het dorp Oudeschild is aan het begin van de 17e eeuw ontstaan, de VOC-schepen die voor de Rede van Texel lagen zorgden voor handel en welvaart. Met kleine bootjes werden vaten drinkwater via de Skilsloot vanaf de waterputten bij de buitenplaats Brakestein naar de wachtende schepen vervoerd. Het Texels water bevatte een hoog ijzergehalte waardoor het lang houdbaar was, dit was van belang omdat voor Kaap de Goede Hoop geen vers drinkwater beschikbaar was. Deze waterputten bevonden zich net buiten Oude Schild en werden de “Wezenputten” genoemd omdat ze eigendom waren van het weeshuis in Den Burg. Nu zijn er van de vijf putten nog twee over.

» meer over Oudeschild

West-Terschelling

Als we vanaf het Wad Terschelling in zicht krijgen, domineert De Brandaris het uitzicht. De Brandaris is de meest bekende vuurtoren van Nederland en staat midden in het centrum van West-Terschelling. West-Terschelling ligt op het eiland Terschelling, behoord tot de gemeente Terschelling en de provincie Friesland.

West-Terschelling is de hoofdplaats van het eiland en ligt direct aan de Waddenzee bij de veerhaven. De bewoners van het dorp noemen het dorp West. De haven van West ligt in een natuurlijk baai, er is een kleine vissersvloot die voornamelijk op garnalen vist. Toerisme is nu de belangrijkste bron van inkomsten. In de 12e eeuw is het dorp ontstaan op een zandplaat, de naam van het eiland is afgeleid van de naam van de zandplaat, De Schelling.  In de loop van de eeuwen is de naam meerdere malen veranderd tot uiteindelijk Terschelling. Tijdens de tweede Engelse oorlog in 1666 is West-Terschelling, door een inval van de Engelse vloot, bijna volledig platgebrand. De Brandaris en de Sint-Janskerk bleven met enkele woningen gespaard. Jarenlang heeft West-Terschelling last gehad van ernstige kusterosie, tussen 1600 en 1800 verdween een aanzienlijk deel van het duingebied ten oosten van het dorp en bijna de helft van het dorp. Na aanleg van een dammenstelsel in 1780 tot 1840 is aan de erosie een einde gekomen.

» meer over West-Terschelling